Monday, January 24, 2011

"Lalai Dalam Hidup" Artikel Oleh Ustaz Dr Musthafa Umar

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. [Q.S. Al-A’raf : 179]

Ayat ini menerangkan bahawa kebanyakan daripada jin dan manusia pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka ini sangat tercela sekali, kerana memiliki hati, mata dan telinga ketika hidup di dunia; sebenarnya kesemua itu membolehkan mereka untuk memilih hidayah (petunjuk), namun mereka tidak menggunakannya dengan baik dan bijak, bahkan ada di antara mereka yang tidak menggunakannya sama sekali, mereka tenggelam di dalam hawa nafsu yang tak berkesudahan dan tersesat di dalam pesona dunia yang menyilaukan, mereka ini seperti sudah tidak lagi memiliki mata, hati dan telinga. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai di dalam hidup.

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa manusia sebenarnya telah diberikan bekal yang cukup untuk memilih dan memelihara hidayah. Bekal itu adalah hati, mata dan telinga. Bekal itu diberikan semenjak manusia memulakan hidup di dunia ini. Allah berfirman :

”Dan Allah mengeluarkanmu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia (Allah) memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl ; 78)

Hati, mata dan telinga adalah bekal berharga yang diberikan kepada manusia. Dengan bekal itu manusia dapat menunaikan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah di permukaan bumi. Sesungguhnya tidaklah jin dan manusia itu diciptakan melainkan untuk memperhambakan diri (beribadah) kepada Allah, Allah berfirman :”Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Q.S. Az-Zaariyaat ; 56)

Bererti hati, mata dan telinga adalah bekal yang memastikan seseorang dapat sentiasa beribadah (menyembah) kepada Allah. Perbezaan antara hati, mata dan telinga adalah; hati sebagai alat untuk memahami sesuatu yang mungkin diperolehi melalui pandangan mata, atau pendengaran telinga, atau penciuman hidung atupun daripada panca indera yang lainnya. Misalnya, seseorang melihat ada awan hitam memenuhi angkasa atau telinga mendengar bunyi ribut dan desir angin bertiup kencang, maka iapun akan memahami bahawa sekejap lagi akan turun hujan.

Seseorang yang menggunakan hati, mata dan telinga dengan bijak maka ia memastikan mempersiapkan diri dengan payung sebelum hujan turun. Mereka ini adalah orang-orang yang menyedari diri dan terselamatlah ia dalam perjalanan.

Namun ada pula yang lalai; sungguh mata telah melihat awan berarak, telinga pula mendengar ribut bergegar, hati pun telah mengetahui hujan akan segera turun, tetapi ia masih juga sibuk menatap kereta-kereta yang akan ia beli, mengusap-usap dan memperhatikannya. Berbagai warna, bentuk dan ragam kereta yang dipamerkan melalaikannya daripada hujan yang akan turun, padahal ia tahu bahawa ia tidak akan dapat membawa sebuah kereta pun pada hari itu.

Orang yang seperti ini memiliki hati tetapi tidak memahami dengannya, memiliki mata tetapi tidak melihat dengannya, memiliki telinga tetapi tidak mendengar dengannya. Sepatutnya semua itu membolehkan dirinya selamat daripada hujan. Sesungguhnya kesemua itu bukan setakat untuk dimiliki sahaja, tetapi untuk diambil manfa’atnya. Mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang lalai.

Allah menyeru kita untuk tidak mengikuti jejak mereka yang lalai ini, Allah berfirman :

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. (Q.S. Al-Kahfi : 28)

Orang-orang yang lalai daripada beribadah kepada Allah adalah disebabkan kerana mereka terpaku kepada kehidupan di dunia ini sahaja, kekuasaan yang tinggi, harta benda yang yang melimpah, pengikut yang banyak, gelar yang bertingkat-tingkat dan lain sebagainya. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia tersebut. Mereka lalai bahawa disana ada perjumpaan dengan Allah, Allah berfirman :

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan adalah juga mereka orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami”, (Q.S. Yunus : 7)

Mereka ini dimisalkan oleh Allah bagaikan binatang ternak. Permisalan yang sepatutnya menyedarkan kita. Sesungguhnya binatang ternak itu tidak memahami apa-apa melainkan pergi ke padang rumput kemudian makan sekenyang-kenyangnya, memperhatikan serigala kemudian lari sekencang-kencangnya, lalu balik ke kandang kemudian tidur senyenyak-nyenyaknya. Bahkan mereka ini lebih buruk lagi daripada binatang ternak itu, kerana mereka memiliki hati untuk memahami tetapi tidak dapat menggunakannya dengan baik.

Maka supaya kita terhindar daripada kedudukan yang sangat hina ini maka sepatutnya kita dengan segera menjawab seruan Allah dalam surah Al-A’raaf ayat 205 : “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”. Ayat ini menerangkan bahawa sentiasa menyebut dan mengingat Allah akan dapat melindungi kita daripada kelalaian hidup di dunia ini. Wallahu A’lam.

Al-Faqiir Ilaa Rabbih : Musthafa Umar


0 comments:

Post a Comment