Sunday, July 24, 2011

Ramadhan Bulan “Kelazatan”


“(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.”
Surah Al-Baqarah ayat 185

Bulan ini disebut Ramadhan kerana pada hari-hari di bulan tersebut Allah SWT me’ramadhan’kan  (membakar) dosa-dosa orang yang berpuasa dengan iman sepenuh hati.

Dengan cara itu, dosa-dosa mukmin tidak meninggalkan bekas, tidak bersisa, sebagai sabda Rasulullah SAW:

 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
Riwayat Bukhari (hadis no. 37)

“Lazat” Bersama Al-Quran
Para ulama bersepakat bahawa Ramadhan adalah bulan istimewa. Di bulan ini malaikat Jibrail turun ke bumi membawa wahyu kepada nabi Muhammad SAW yang sedang menyendiri di Gua Hira’. Saat itulah Jibrail AS membaca 5 ayat awal surah Al-‘Alaq:
 “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), (1) Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; (2) Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah; (3) Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan; (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Bukan hanya al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadhan. Tetapi menurut riwayat Abu Zar Al-Ghifaari RA, Shuhuf Ibrahim diturunkan juga di bulan Ramadhan, yakni pada hari ketiga. Bagitu pula kitab-kitab lain, diturunkan pada bulan Ramadhan, yakni Taurat pada hari ke-6, Injil pada hari ke-13, dan Zabur pada hari ke-18. Sementara Al-Furqan (Al-Quran) diturunkan pada hari ke-24 .

Al-Quran adalah petunjuk, kompas, dan panduan hidup manusia. Ia adalah cahaya hidup. Sebagai cahaya, ia hanya akan terpantul sempurna jika diserap oleh cermin yang bersih. Cermin yang bersih itu adalah gambaran hati orang-orang mukmin yang telah terampun dosanya melalui pembakaran (Ramadhan) yang dijalani secara benar dan sempurna.

Rasulullah SAW bersabda :
“Állah SWT mewajibkan puasa Ramadhan dan Aku mensunnahkan solat malam harinya. Barangsiapa yang berkuasa dan solat malam dengan mengharpa keredhaan Allah SWT, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya.”
Riwayat Ahmad

Dalam keadaan seperti inilah Al-Quran itu nuzul atau turun di hati manusia. Ia tidak sekadar diterima logika, tetapi menancap dalam hati Rasulullah SAW. Kebenaran Al-Quran tidak sahaja diterima oleh akal fikiran Baginda, tetapi juga menjadi pengalaman kerohanian Baginda yang sulit tercabut dari akarnya. Al-Quran tidak sahaja menerangi hati Baginda, tetapi juga menerangi masyarakat sekelilingnya. Ia telah menjadi cahaya bagi semesta alam.

Kerana itu, Al-Quran di bulan Ramadhan member suasana kelazatan tersendiri yang berbeza dengan bulan-bulan lainnya. Al-Quran pada bulan ini benar-benar telah menghantar kaum muslimin pada kehidupan yang menyenangkan, menghembuskan aroma kesegaran jiwa, dan menyingkirkan hawa nafsu. Allah SWT berfirman:
 “(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.”
Surah Shaad ayat 29

Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia menuju ke jalan yang lurus. Ia adalah cahaya, ubat penawar hati, sekaligus sebagai bukti dalam (hujah), wawasan dan sumber ilmu.

Al-Quran adalah roh kehidupan. Ia merupakan sumber keselamatan dan kebahagiaan. Di dalamnya terdapat sumber ajaran Robbani, undang-undang Ilahiyyah, sekaligus sumber hikmah.

Allah SWT mengingatkan, “Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah dikunci?” (Surah Muhammad ayat 24)

Adalah sebuah bencana jika Al-Quran telah terganti bacaan yang lain. Al-Quran tidak boleh tergeser oleh bacaan apapun. Kita boleh membaca buku apa sahaja, tetapi Al-Quran harus tetap menjadi saringannya. Al-Quran tetap menjadi rujukannya. Al-Quran harus tetap menjadi pedomannya.

Kebenaran kebaikan dan keindahan suatu harus diukur dengan Al-Quran. Ia harus menjadi alat control atas logika dan rasa.

Amalan Yang “Lazat”
Ada tiga amalan yang menonjol pada bulan Ramadhan,iaitu (1) membaca Al-Quran; (2) solat malam) dan (3) berzakat serta memberi sedekah. Ketiga-tiga kegiatan yang mendominasikan hari-hari di bulan Ramadhan inilah yang memberi kelazatan utama.

Di dalam keluarga, orang tua harus menjadi tauladan bagi seluruh anggota keluarganya dalam menjalankan ketiga-tiga agenda tersebut. Mereka menjalankan seluruh solat-solat fardhunya di masjid secara berjemaah. Tentunya tidak lupa menyertainya dengan solat-solat sunnah rawatib. Di malam harinya, mereka menghidupkannya dengan solat malam (tahajjud).
 “Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji.”
Surah Al-Israk ayat 79

Bagi orang yang beriman, malam-malam bulan Ramadhan terasa singkat, mereka merasakan “kelazatan” beribadah kepada Allah SWT. AL-Quran mengilustrasikan keadaan mereka:
“Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur.”
Surah Az-Zaariyat ayat 17

Mereka menghabiskan waktu malamnya untuk meminta ampun kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan istighfar, menyucikannya dengan bertasbih (subhanallah) sebanyak-banyaknya, mensyukuri-Nya dengan melipat gandakan tahmid (Alhamdulillah), dan mentauhidkan-Nya dengan sering bertahlil (laa ilaaha illallah). Mereka bermunajat dengan bersungguh-sungguh, menggantungkan semua harapan dan permintaannya kepada Allah SWT. Allah SWT mencirikan mereka di dalam Al-Quran:
“(Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah) dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya) dan orang-orang yang sentiasa taat (akan perintah Allah) dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah) dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur.”
Surah Ali Imran ayat 17

Rumah orang-orang yang beriman di malam hari, terutama di bulan Ramadhan, tidak ubahnya seperti madrasah-madrasah tilawah, university-universiti tarbiyyah, dan ma’ahad-ma’ahad (pondok) iman.
Lalu bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana pula dengan lingkungan kita? Sudahkah kita me’ramadhan’kannya?  Wallahu a’lam bis sawaab

Oleh : Hamim Thohari – Dewan Syura Hidayatullah, Indonesia

0 comments:

Post a Comment